Monday, October 5, 2015

Ternyata Inilah Penghuni Neraka Jahannam


Neraka Jahannam adalah neraka yang memiliki tingkatan terendah atau bisa dikatakan neraka yang paling mengerikan di antara semua tingkatan neraka (seperti Saqar, Sa’ir, Huthomah dan lain-lain). Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta’ala memberitahu kita siapa itu penghuni dan yang mengisi Neraka Jahannam.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman :

Dan kalau Kami menghendaki niscaya Kami akan berikan kepada tiap- tiap jiwa petunjuk, akan tetapi telah tetaplah perkataan dari padaKu: "Sesungguhnya akan Aku penuhi neraka jahannam itu dengan jin dan manusia bersama-sama." (Q.S. As-Sajdah : 13)

Jadi isi ataupun penghuni dari Neraka Jahannam ialah jin dan manusia. Jin di sini tentu saja jin yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. (Q.S. Al-A’raaf : 179)

Sedangkan manusia di sini tentu saja manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala

Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat (nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahannam. (Q.S. At-Taubah : 113)

maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka (dapat) mengambil hamba-hamba-Ku menjadi penolong selain Aku? Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka Jahannam tempat tinggal bagi orang-orang kafir. (Q.S. Al-Kahfi : 102)

Ketahuilah bahwasannya Neraka Jahannam ialah seburuk-buruk tempat tinggal dan tempat kembali.

Dan apabila dikatakan kepadanya: "Bertakwalah kepada Allah", bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa. Maka cukuplah (balasannya) neraka Jahannam. Dan sungguh neraka Jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. (Q.S. Al-Baqarah : 206)

Maka dari itulah, kita selalu berdo’a dan berusaha agar tempat kembali kita nanti adalah surganya Allah Subhanahu Wa Ta’ala.


Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Subscribe

Flickr