Tuesday, October 14, 2014

Quran Surah Al Imron ayat 190

Quran Surah Al Imron ayat 190“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. (Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan ihwal penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), ‘Ya Tuhan Kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Mahasuci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.”
Melihat kekuasaan dan keagungan Allah SWT bukanlah perkara yang sulit. Di alam raya ini tak terhitung banyaknya tanda-tanda yang menunjukkan hal itu. Semuanya dapat kita saksikan dengan mata kita dan kita indra dengan anggota-anggota tubuh yang lain. Bahkan, pada diri kita sendiri pun luar biasa banyaknya tanda kekua­saan Allah jika kita mau memikirkannya. Ayat-ayat berikut ini, yakni ayat 190 dan 191 surah Ali ‘Imran, mengingatkan kita ihwal tanda-tanda kekuasaan Allah di alam ini dan perihal mereka yang memi­kirkannya. Marilah kita perhatikan dengan seksama kedua ayat itu dan kita simak pula penafsirannya sebagaimana dihim­punkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya.
Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. (Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan ihwal penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), ‘Ya Tuhan Kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Mahasuci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.”No comments:

Post a Comment

Subscribe

Flickr